Miljö och hållbarhet

Fagersta Stainless bidrar till en hållbar utveckling. Vi arbetar kontinuerligt med att reducera utsläppen och energiförbrukningen för att minska vår påverkan på miljön. Vårt avfall återanvänds eller tas omhand enligt miljölagar och regler.

Vi är certifierade enligt:

Svenska