Standardstål för blank böjtråd

Vi har ett brett sortiment av stål för blank böjtråd (austenitiskt, ferritiskt och Duplex), allt från enkla till krävande applikationer. Tack vare våra snäva analyser levererar vi lika egenskaper leverans efter leverans.

I vårt produktblad för dragen tråd inom blank böjtråd visar vi några av våra standardstål. Vi kan även leverera kundanpassade stål enligt dina unika krav:

Dragen tråd, Blank böjtråd (Wire, Bright Forming)

Viktiga egenskaper för blank böjtråd

För att få bästa egenskaperna för blank böjtråd är följande parametrar viktiga:

  • Blank yta med hög ytlenhet
  • Lika mekaniska egenskaper
  • Korrosionsegenskaper
  • Dimensionstolerans

Blanka ytor

Produkter som är tillverkade av blank böjtråd används ofta i miljöer där det är höga krav på hygien och estetiska egenskaper. Det är därför viktigt att ytan är blank och fri från defekter, vilket även ger ett optimalt resultat vid elektropoleringsprocessen. Vi har utvecklat våra egna blankdragningsprocesser vilket gör det möjligt för oss att erbjuda allt från standard till krävande ytor:

  • FAGERSTA Standard
  • FAGERSTA PCD
  • FAGERSTA Royal

Dimensioner

Standard
1,50 – 10,00 mm (.059” – .394”)

Tolerans
h9 enligt EN 10278:
1,50 – 3,00 mm (.059” – .118”)  +0/-0,025 (+0/-.001”)
3,01 – 6,00 mm (.119” – .236”)  +0/-0,030 (+0/-.001”)
6,01 – 10,00 mm (.237” – .394”)  +0/-0,036 (+0/-.001”)

Ovalitet
Max 50% av totala toleransspannet.

Svenska