VECTOR Spoke Wire

Viktiga egenskaper för ekertråd

För att få bästa egenskaper för ekertråd är det viktigt att uppfylla följande parametrar:

 • Snäv analys för att säkerställa perfekta och konsistenta produktegenskaper
 • Mekaniska egenskaper och deformationshårdnad
 • Korrosionsegenskaper
 • Ytans skick
 • Dimension och tolerans

Stål för ekertråd

Efter årtionden av tätt samarbete med våra kunder, har vår VECTOR spoke wire utvecklats att uppfylla alla höga krav som ställs på ekertråd.

Alla våra stål har snäva analyser vilket säkerställer perfekta och konsistenta produktegenskaper, leverans efter leverans. Vi levererar två typer av ekertråd:

 • VECTOR A  Vårt austenitiska sortiment av ekertråd
 • VECTOR D  Vårt Duplexa sortiment av ekertråd

Mekaniska egenskaper

Genom att välja ett specifikt stål och en viss dragningsprocess, kan vi styra vilka mekaniska egenskaper och yta tråden ska ha. Följande mekaniska egenskaper är viktiga för ekertråd:

Hållfasthet
Hög hållfasthet är nödvändig. Vi levererar kundanpassade nivåer mellan 900-1300 N/mm2.

 • Max 40 N/mm2 variation inom en ring
 • Max 100 N/mm2 variation från leverans till leverans

Formbarhet
Detta är viktigt för att kunna reducera ekerdiametern i mittensektionen vilket spar vikt, ökar styrkan, flexibiliteten och utmattningsmotståndet. Egenskaper för att räta ut, böja och gänga är också viktiga grundläggande krav för att kunna göra ekrar.

Förlängning
Genom tester och beräkning av CWH och Md30 kan vi kontrollera förlängning i relation till hållfasthet.

Korrosionsegenskaper

Eftersom ekertråd är i kontakt med vatten är korrosionsmotstånd viktigt.

PRE (Pitting Resistance Equivalent) är en faktor som jämför egenskaper för olika stål vad gäller punkt och spaltkorrosion i korrosiva miljöer. Ett högt värde betyder bättre motstånd. PRE-värdet visas i våra tabeller över olika stålsorter. Ytans lenhet är också en viktig faktor för att motverka korrosion.

Ytans skick

Ekertråd används ofta i miljöer där det är höga krav på estetiska egenskaper. Det är därför viktigt att ytan är blank och fri från defekter. Vi har utvecklat våra egna blankdragningsprocesser vilket gör det möjligt för oss att erbjuda allt från standard till krävande ytor:

 • FAGERSTA PCD
 • FAGERSTA Royal

Dimension och tolerans

Standard
1,50 – 5,00 mm (.059” – .394”)

Tolerans
+0/-0,02 mm (+0/-.001”)

Ovalitet
Max 50% av totala toleransspannet.

Svenska