Våra Duplexa stålsorter

Vi har ett brett sortiment av Duplexa stål för olika applikationer, t.ex kallstukning, svets och blank tråd. Tack vare våra snäva analyser levererar vi lika egenskaper leverans efter leverans.

I vårt produktblad för Duplex valstråd visar vi några av våra standardstål:

Valstråd, Duplex (Wire rod, Duplex)

Karakteristiska egenskaper för Duplexa stål

Duplexa stål karakteriseras ofta av:

  • Bra korrosionsegenskaper
  • Bra mekaniska egenskaper
  • Bra utmattningsegenskaper
  • Högresistent mot nötning
  • Bra svetsegenskaper

Utförande

  • Direktkylning (DK) ASTM 10-13
  • ”In line”-glödgning (DST) ASTM 5-8
  • Satsglödgning (SG) ASTM 3-6

Vår standard är att leverera Duplex valstråd i direktkylt utförande.

Dimensioner

Generell information om valstråd:

Standard
5 – 18 mm (.197” – .709”) i enheter om 0,5 mm (.020”).
Det finns en minsta orderkvantitet för vissa dimensioner.

Tolerans
5,0 – 10,0 mm (.197” – .394”) +/-0,15 mm (+/-.006”)
>10,0 -18,0 mm (>.394” – .709”) +/-0,20 mm (+/-.008”)

Ovalitet
Max 60% av totala toleransspannet.

Ytklasser
Klass 3 är standardklassen vilken har ett max defektdjup på 0,10 mm (.004”) för dimensioner < 10 mm (< .394”) och 1% av diametern för diameter > 10 mm (> .394”).

Svenska