Standardstål för svets

Vi har ett brett sortiment av svetsstål, allt från enkla till krävande applikationer. Tack vare våra snäva analyser levererar vi lika egenskaper leverans efter leverans.

I vårt produktblad för valstråd inom svets visar vi några av våra standardstål. Vi kan även leverera kundanpassade stål enligt dina unika krav:

Valstråd, Svets (Wire rod, Welding)

Optimal valstråd för svets

För att få bästa egenskaperna på valstråd för svets är följande parametrar viktiga:

  • Snäv analys för identiska egenskaper
  • Mekaniska egenskaper och deformationshårdnad
  • Korrosionsegenskaper
  • Ytor
  • Dimensionstolerans

Utförande

  • Direktkylning (DK) ASTM 10-13
  • ”In line”-glödgning (DST) ASTM 5-8
  • Satsglödgning (SG) ASTM 3-6

Vår standard är att leverera valstråd i betat utförande.

Dimensioner

Generell information om valstråd:

Standard
5 – 18 mm (.197” – .709”) i enheter om 0,5 mm (.020”).
Det finns en minsta orderkvantitet för vissa dimensioner.

Tolerans
5,0 – 10,0 mm (.197” – .394”) +/-0,15 mm (+/-.006”)
>10,0 -18,0 mm (>.394” – .709”) +/-0,20 mm (+/-.008”)

Ovalitet
Max 60% av totala toleransspannet.

Ytklasser
Klass 3 är standardklassen vilken har ett max defektdjup på 0,10 mm (.004”) för dimensioner < 10 mm (< .394”) och 1% av diametern för diameter > 10 mm (> .394”). Valstråd för svets har klass 2 (max 0,20 mm (max .008”)).